Hiển thị một kết quả duy nhất

963.000.000
1.003.000.000
1.073.000.000
.
.
.
.